Social CRM jako wsparcie zarządzania wiedzą 
o klientach

Dorota Buchnowska

Streszczenie

Rozwój i ekspansja technologii Web 2.0 stworzyły nowe możliwości w zakresie zarządzania wiedzą o klientach (Customer Knowledge Management – CKM). Celem niniejszego artykułu jest analiza, w jaki sposób organizacje mogą zastosować rozwiązanie, jakim jest social CRM (technologie web 2.0 zintegrowane z tradycyjnym systemem CRM) w obszarze CKM i zbadać, jakie korzyści mogą z tego wynikać. Aby zrealizować te cele, w artykule przedstawiono koncepcję social CRM (SCRM), różnicę pomiędzy CRM i SCRM oraz przegląd modeli CKM prezentowanych w literaturze. Następnie wskazano możliwości wykorzystania rozwiązań SCRM w procesach zarządzania wiedzą o klientach oraz prezentowano przykłady zastosowania różnych rodzajów mediów społecznych w zarządzaniu różnymi typami wiedzy o klientach.

 Social CRM jako wsparcie zarządzania wiedzą 
o klientach

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player